top of page
Zon C Padang Kota Lama
Syarikat Hayara Sdn Bhd

Lot 1332 Mukim 11, Jalan Nyior Sebatang,
13300 Tasek Gelugor, Pulau Pinang

Tel No : 04 – 356 7888  Fax : 04-356 7700

Syarikat Hayara Sdn. Bhd di tubuhkan pada 3 hb September 1987. Syarikat ini bermula sebagai sabuah syarikat yang bergerak aktif di dalam bidang pengurusan maritim . Bidang perniagaan syarikat termasuklah pengurusan pemprosesan baja secara pukal dari kapal . Syarikat seterusnya mengembangkan bidang perniagaan kearah pembekalan dan pengurusan tenaga kerja manusia .

Bidang perkhidmatan pembersihan bangunan dan kawasan merupakan usaha perkembangan syarikat . Pengurusan sisa pepejal pula merupakan rancangan berterusan syarikat memperkasakan diri supaya terus unggul menghadapi era globalisasi mendatang.

bottom of page